KASAYSAYAN NG LLANERA
May Akda : Melba Joy Balunes-Talens

ANG PAMAYANAN

Ang bayan ng Llanera ay matatagpuan sa puso ng Lalawigan ng Nueva Ecija. Ito ay may layong 27 kilometro sa hilaga ng Lungsod ng Cabanatuan, 18 kilometro sa timog ng Lungsod ng San Jose, 11 kilometro sa timog kanluran ng bayan ng Rizal at 8 kilometro sa silangan ng Talavera.

Binubuo ang Llanera sa kasalukuyan ng 22 barangay – Bagumbayan, Plaridel, at Victoria sa Poblacion; Inanama, Mabini, Gen. Ricarte, Gen. Luna, Murcon, Casile, San Vicente at Bosque sa Timog; Barangay A. Bonifacio Norte, A. Bonifacio Sur, San Nicolas, Caridad Norte, Caridad Sur, San Felipe, Ligaya, Sta. Barbara, Villa Veniegas, Gomez at Florida Blanca sa Hilaga.

Mayroong 33,493 bilang ng populasyon ang Llanera sang-ayon sa 2007 census at ito ay nasa ikaapat na kategorya ng munisipalidad (4th Class Municipality) sa kasalukuyan.

Ang pangunahing pananim sa bayang ito ay palay ngunit may ilang ektarya ng lupain na nakaukol sa gulayan at iba pang pananim. Sa kabuuang lawak na 11, 626.72 ektarya ng lupain, 90% ang ginagamit sa palayan at ang natitira ay residensiyal, taniman ng gulay at iba pa. Nasasakop ng sistemang patubig (irrigation system) ang 7, 991.73 ektarya dito at ang 1, 089.70 ektarya ay sahod-ulan (rain-fed).

Ang kita ng bayan ay mula sa mga buwis sa lupain, mga lisensya at iba pang establisyimento. Ang sinaunang mamamayan sa lugar na ito noong panahon ng Kastila ay ang mga Negrito na tinatawag ngayong Dumagat. Sila ay itinaboy patungong kabundukan ng mga Kristiyanong tulisan at mga pugante na tumakas mula sa malupit na parusa ng mga Kastila.

Bago pa ang digmaang Kastila-Pilipino, ang lupaing ito ay isang malawak na pastulan ng isang Don Manuel Tinio. Ngunit nang mawala lahat ng kanyang alagang hayop matapos ang digmaan ay pinanahanan ang lugar na ito ng iba’t-ibang mababangis na hayop.

Noong 1912, mga taong walang lupa ang dumating dito na may hangaring magkaroon ng homestead. Nang Makita nila ang masukal na kagubatan ay marami ang nasiraan ng loob ay nagsialis. Kaunti na lamang ang natira upang matupad ang kanilang mithiin.

Taong 1915, si Gobernador Heneral Francis Burton Harrison ay nakarating sa lupaing ito upang mangaso at kanyang napagtuunan ng pansin ang pangangailangang panglupain ng mga naninirahan dito. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang opisina ay kaagad niyang ipinalabas ang Proklamasyon bilang 95 noong Disyembre 5, 1915 na naglalaan ng pondong gagamitin sa pagsukat (survey) ng lupaing ito. Si Punong Bayan Emilio Lagasca ay isa sa bumubuo ng Survey Party na naatasang magsukat sa lupain; siya ay nagtatrabaho noon sa Bureau of Lands. Ang lugar na tinawag na Vaca Townsite ay binubuo ng mahigit labing – isang libong ektarya na napaliligiran ng munisipalidad ng San Jose sa Hilaga; ng Rizal sa Silangan; ng Cabanatuan sa Timog, at ng Muñoz at Talavera sa Kanluran. Ang lugar na ito ay may isang burol na tinawag na Tila Payong, na nasa pagitan ng Llanera at Rizal; may ilog, ang Digdig River na nagmumula sa San Jose at bumabagtas sa lugar patungong Talavera; maraming sapa gaya ng Sapang Dibulo, Cabanglesan, Kalisitan, Lagalag, San Mauricio, Murcon, Natan, Tila Payong, Picon at ng Sapang Vaca mula Caridad Sur hanggang Casile.

Taong 1917 nang matapos ang pagsukat ng lupaing Vaca Valley. Ang bawat lote ay may sukat na 20 m. x 50 m. o 1000 metro kuwadrado. Ang unang 18 kalye na 1 km ang haba at 20 m. ang lapad ay binigyan ng mga pangalang hango sa mga orihinal na nagtatag (founders) ng lugar, na sina: G. Pascual Arocena, G. Vicente Belmonte, G. Perfecto Castillo, G. Felipe Corpuz, G. Vicente Esperanza, G. Emilio Lagasca, G. Cirilo Lastimosa, G. Pablo Mendoza, G. Saturnino Pante, Rev. Pablo Paras (pari ng Iglesia Filipina Independiente), G. Ireneo Reyes, G. Benito Rivera, G. Cipriano Salvador, G. Juan Silao, G. Mariano Taguiam, G. Cirilo Tiburcio, G. Felipe Toledo at G. Francisco Vicencio.

Nang mailathala sa mga babasahing pambayan na may ipinamahaging lupain sa Vaca Townsite ay dumagsa ang mga taong naninirahan dito na karamihan ay mga Ilocano. Naghalal din sila ng kanilang opisyales ng baryo na naging Bagong Bayan. Sumunod na suliranin ng mga tao ay kung saang bayan ito pasasakop o paiilalim para kaukulang proteksiyon at pamamahala. Dahil ang baryo Bagong Bayan ay pinakamalapit sa Talavera ay dito ito napasama. Makaraan ang dalawang taon ay lumaki na ang bilang ng populasyon ng baryo at nagkaroon din ng kaunlaran sa lugar: may bahay-tuluyan ng mga dumadalaw na sektang panrelihiyon, may maliit na pamilihan, banda musika, mga tulay at isang paaralan para sa isang guro. Dahil ang isang gurong kailangan ay naipakiusap at nagmula sa Lungsod ng San Jose, ang kapangyarihang nasasakupan/hurisdiksiyon ng Talavera ay awtomatikong kinansela, kaya ang Barrio Bagong Bayan ay nasakop ng San Jose.

Sa unti-unting pag-unlad ng lugar, nagkaroon ng determinasyon ang ilang mamamayan na magharap ng petisyon sa mga kinauukulan upang ang lugar na ito ay maging isang bagong munisipalidad. Taong 1938 nang sila ay unang magharap ng kahilingan kay Presidente Manuel Quezon ngunit ang mga nagsiyasat dito sa lugar ay nagsabing kulang ang mga mamamayan ng pagkukunan ng ikabubuhay.

Gumawa nang paraan ang mga naunang lider upang patunayan ang kamalian ng report at sila ay nabigyan ng rekonsiderasyon. Sila ay nag-ayos ng kinakailangang mga papeles ngunit ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay sumiklab kaya ang kanilang misyon ay naantala.

Nang matapos ang digmaan at noong panahon ng liberasyon mula sa pamahalaang Hapon, sa panunungkulan ni Presidente Manuel Roxas ay muling nagkaroon ng pag-asa ang mga mamamayan ng Bagong Bayan ngunit ang naturang pangulo ay biglang binawian ng buhay. Kaya’t ang kanilang mga papeles ay naidulog kay Pangulong Elpidio Quirino nang siya ang manungkulan. Marami munang nilapitan ang mga lider na nag-aayos ng mga papel upang ito ay maaprobahang maging bayan at sa kasamaang-palad ay hindi pinagtibay ang kanilang kahilingan sa kadahilang walang sapat na pondo para sa mga sahod ng magiging empleyado ng munisipyo. Maging ang mga kalapit-bayan ng baryong ito ay tumututol din kaya’t ang mga lider ay umuwi nang bigo.

Muling nagkaroon ng pag-asa ang baryo nang kumandidato si naging Pangulong Ramon Magsaysay. Si Gobernador Juan Chioco ng Lalawigang Nueva Ecija, na siya ring pangulo ng Nacionalista Party sa lalawigan ang tumawag kay G. Emilio Lagasca at kay Rev. Pablo Paras (isang pari na may malaking naitulong sa pagbibigay ng donasyon at iba pang pangangailangang material ng mga founders) para sa isang pagpupulong sa Cabanatuan. Kanilang pinag-usapan na tulungan/suportahan si G. Magsaysay sa kanyang kandidatura dahil ito ay nangangako na tutulungan niya ang Bagong Bayan upang mapagtibay itong maging bayan kung siya ang magiging pangulo ng bansa. Si Presidente Ramon Magsaysay ay umani ng malaking boto sa Bagong Bayan at ang mga mamamayan dito ay hindi binigo ng nabanggit na pangulo. Ang Kinatawan ng Ikalawang Distrito ng Nueva Ecija na si Congressman Celestino Juan ay sinabihan ni Pres. Magsaysay na magharap ng panukalang-batas upang maging bayan ang naturang baryo. Ang panukalang batas ay agad na iniharap at sa loob ng dalawang linggo ay naaprubahan ng Kongreso. Ang Panukalang-Batas Bilang 1735 ay ipinadala kay Pres. Magsaysay upang pagtibayin. Ang Batas Republika Blg. 1221 ay pinagtibay at nilagdaan ng Pangulo ng bansa na nagsasaad na ang dating baryo Bagong Bayan ay isa ng Bayan ng Llanera. Hinango ang pangalan ng bayan sa pangalan ng magiting na rebolusyonaryo ng himagsikang si Hen.Mariano Llanera.

Pinangunahan nina Gob. Chioco at Cong. Juan ang pag-aatas ng mga pagkakatiwalaan ng bagong tatag na bayan. Ang mga naitalaga ay nanumpa sa panunungkulan sa harap ni Pangulong Magsaysay. Noong Hunyo 1, 1955 nagsimulang nanungkulan ang mga nahirang na opisyales sa bahay-pamahalaan na itinayo sa sentro ng plasa (sa kinatatayuan ng monument ni G. Emilio Lagasca sa ngayon).

Ang mga kinakailangang kagamitan ng mga kawani ng bayan ay binalikat muna ng Mayor, Vice Mayor at mga Konsehal hanggang sa maigawan ng paraan at magkaroon ng kaukulang pondo.

Ang unang inasikaso ng mga naupong opisyales ng bayan sa unang anim na buwan ng kanilang panunungkulan ay ang paggawa ng mga daan mula sa Poblacion patungong mga baryo. Sumunod dito ang pag-aayos ng bubungan ng mga unang paaralan na dating yari sa kugon. Pangatlo, ang pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa lugar kaya nanghiram muna ng mga sandata (firearms) sa Provincial Commander ng Cabanatuan. Pang-apat ay ang paghahati-hati ng mga baryo sa mga Konsehal upang maging madali ang pag-uulat ng kalagayan ng mga lugar na kanilang nasasakupan. Ang mga baryo na nasasakupan ng munisipalidad ay ang San Felipe, Caridad Norte, Caridad Sur, San Nicolas, A. Bonifacio, Ligaya (dating Parang Mangga), Sta. Barbara, Gomez, Florida Blanca, Mabini, Gen. Ricarte, Gen. Luna, Murcon, Casile, Inanama at San Vicente.

Ang bayan ng Llanera noong simula ay nasa pinakamababang klasipikasyon ng munisipalidad ngunit sa pagtatapos ng panunungkulan ni punong Bayan Emilio Lagasca noong 1959, ito ay naingat ng kategorya. Matatawag na “historical landmarks” ang punong Acacia na matatagpuan sa loob ng Municipal Plaza - dahil ito ang nagsilbing saksi sa pagkakaroon ng unang paaralan sa lugar, at ng bahay-pamahalaan at himpilan ng pulisya na dito rin unang naitayo – at ang batong marker na kung saan nakatala ang mga pangalan ng mga taong nagtatag sa Llanera (pioneers/founders) at ng unang mga opisyales na nanungkulan sa bayan.

Ang unang maliit na palengke noon ng nayon ay nasa kinaroroonan ng kasalukuyang pamilihang bayan.

Mula sa simpleng pamumuhay, ang karamihan sa mga mamamayan ay nakapagpagawa na ng mga konkretong bahay at sumagana din ang kabuhayan mula sa pagsasaka.

PAGBABAGO SA EDUKASYON

Ang unang paaralan ng Llanera na yari sa sawali at kugon ay nakatayo sa malapit sa punong acacia sa loob ng plaza. Noong araw ay walang gaanong nakapag-aral dahil ang paaralan ay hanggang elementarya lamang. Ang ilan na nagpatuloy ng pag-aaral ay pumasok sa mga paaralan ng kalapit-bayan: Rizal, Talavera, San Jose at Cabanatuan. Naging suliranin din noon ang kawalan ng mga sasakyan; kapag naiwan ng biyaheng kalesa, kareta o kariton ay mapipilitan ang tao na maglakad sa pagpunta sa mga karatig-lugar. Nang lumaon hanggang sa kasalukuyan ay maraming nagkaroon ng sariling mga sasakyan ang mga mamamayan ng Llanera.

Sa ngayon ay may lima nang pampublikong mataas na paaralan ang Llanera - ang Vaca Valley High School na ngayo’y Llanera National High School, A. Bonifacio High School, Gen. Luna High School, San Felipe Integrated School at Sta. Barbara Integrated School. Mayroong mga paaralang primarya o elementarya sa bawat barangay o sitio.

KULTURA

Katulad ng pagkakayari sa kauna-unahang bahay-pamahalaan at paaralan, ang mga sinaunang tahanan ay yari sa kawayan, sawali at kugon at may hagdan na aakyatan mula sa lupa patungong kabahayan. Hindi naglaon, mula sa sinaunang yari ay nakapagpatayo ang mga naninirahan dito ng bahay na mataas na masasabing may impluwensiya ng Kastila o Spanish style na tirahan/tahanan.

Ang sasakyan sa pagtungo sa mga karatig-bayan ay mga biyaheng kalesa, kareta o karitola. Nang tumagal, hanggang sa kasalukuyan ay marami nang nagkaroon ng sariling sasakyan at nagkaroon na ng mga biyaheng sasakyan na hindi na katulad ng mga nauna.

Sa pananamit, ang mga kalalakihan noon ay nakasuot ng polo at pantalong “gris” (slacks); ang mga kababaihang matatanda ay naka-kimona at saya. Ang mga kadagalahan/kabataan ay nakasuot ng bestida o nakapaldang lampas-tuhod at blouse. Kapag may okasyon, gaya ng sayawan, ang mga lalaki ay naka-long sleeves polo o trubinize na pang-itaas at sila ay nakasapatos; ang mga babae ay nakabestida na maluwang mula sa bewang pababa, may balabal na bandana sa balikat at naka-step-in o bakya. Dahil sa wala pang daloy ng kuryente sa lugar, ang gamit na ilaw ay gasera at “Coleman” (gas lamp).

Ang tumutugtog sa mga sayawan at iba pang kasayahan ay rondalla o string band at wala ring mikroponong ginagamit.

Ang mga mamamayan ay sanay sa paglalakad kahit na gaano kalayo ang pupuntahan dahil sa kawalan ng sasakyang magagamit.

Ang isang yumao/namatay ay hindi matagal na pinaglalamayan. May mga bagay na sinusunod ang pamilya ng namatay habang may lamay o nakaburol pa: walang sugalan, hindi magtatrabaho ang pamilya kundi ang mga kamag-anak lamang, bawal ang paliligo, bawal ang pagwawalis at masamang kumain ng maasim at butil-butil tulad ng munggo, mais, buto ng sitaw at katulad. Ang pinakamalapit na kaanak ng namatay (kapatid/ama/ina/anak/asawa) ay may panyong puti na nakatali sa noo at ang isang dulo ay kagat-kagat ng naulila.

Sa pamamanhikan, ang buong angkan ng lalaki ay pupunta sa bahay ng babae, may dala-dala silang alak at kakanin at sila rin ang maghahain ng kanilang dinala. Kung ang dote para sa ipagkakasundo/ipakakasal ay hindi mapagkakasunduan ng magkabilang pamilya muling babalik ang pamilya ng lalaki sa ibang araw hanggang sa maitakda ang kasal.

PAGKAKAMAG-ANAKAN AT SAMAHAN

Bagaman ang nakararaming unang mamamayan sa lugar ay mga Ilokano, naipapaalam ang paggalang sa pamamagitan ng iba’t-ibang katawagan gaya ng:

Ading – para sa nakababatang kapatid, kamag-anak o kakilala
Manong – nakatatandang lalaking kapatid, pinsan o sinumang kakilala
Manang – nakatatandang babaeng kapatid, pinsan, kamag-anak o kakilala
Kayong – bilas
Apid – pinsang makalawa (second cousin)
Nanang, Tiyang, Iket – sa mga tiyahin/auntie
Tiyong, Uliteg – sa mga tiyuhin/uncle
Inang – sa ina
Tatang, amang – sa ama
Apong – sa mga lolo o lola

NATATANGING MAMAMAYAN NG PAMAYANAN

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga unang mamamayan ng Baryo Bagong Bayan na may naging bahagi sa pagiging isang Bayan ng Llanera:

Arocena, Consejo
Arocena, Pascual
Balaba, Julian
Belmonte Ruperto
Belmonte, Vicente
Cabacungan, Inocencio
Castillo, Juan
Castillo, Marcelo
Corpuz, Buenaventura
Corpuz, Felipe
Corpuz, Rufino
Esperanza,Vicente
Fabros, Agustin
Fabros, Jose
Felix, Eufrocinio
Felix, Eusebio
Felix, Fidel
Felix, Victor
Garcia, Alejandria
Garcia, Crispin
Gonzales, Jose
Hernaez, Aniceto
Labiano, Victor
Lagasca, Emilio
Lagasca, Geronima
Lasquete, Inocencio
Lastimosa, Apolonio
Lastimosa, Aurelio
Lastimosa, Cipriano
Lastimosa, Cirilo
Lastimosa, Damian
Lastimosa, Guillermo
Mata, Francisco
Mendoza, Hermogenes
Mendoza, Tomas
Natividad, Eusebio
Natividad, Ireneo
Ongsingco, Agustin
Ordinario, Saturnino
Pabalate, Jose
Pante, Isidro
Pante, Juan
Pante, Saturnino
Pante, Timoteo
Paras, Rev. Pablo
Ramos, Eusebio
Ramos, Rufino
Reyes, Ireneo
Reyes, Maxima
Rivera, Nicolas
Salvador, Cipriano
Santos, Andres
Sernadilla, Roberto
Silao, Juan
Taguiam, Mariano
Tiburcio, Cirilo
Tiburcio, Ireneo
Tiburcio, Venancio
Toledo, Felipe
Vicencio, Francisco


Yesterday's 2012 Fall/Winter London Fashion Week Burberry Prorsum showcases a lot of attention,Mulberry Clutch Sale especially the performance of Asian female stars has triggered a lot of senior reporters' sharp comments. Editing the poster network while enjoying the comments,Mulberry Online I can't help but scream for fun! Today's editors continue to bring newspapers to a lot of other star guests - Mulberry's 2012 autumn and winter show front row and dinner scene. Unlike Burberry Prorsum, the Mulberry 2012 autumn and winter show and dinner held on February 19th, local time,Mulberry Brown Bag did not see Asian stars, all European and American women. Stars, and many of them are dressed in It Girl: Alexa Chung, Pixie Geldof, Olivia Palermo... ... and Michelle Williams, Elizabeth Olsen, Nicholas Hoult and other reds. As the UK's largest luxury leather goods manufacturer, Mulberry was born in Somerset in 1971. It is an international brand with a typical British heritage and has 120 stores in 19 countries and regions around the world. Since its inception, the Mulberry brand has always been inspired by the British pastoral lifestyle. With the mulberry tree as a logo,Cheap Mulberry Tote it adheres to the excellence of its craftsmanship,Mulberry Fruit Tree blends tradition and uncompromising, and continues to meet the needs of high-end market people in innovative forms. It currently has a team of more than 600 artisans serving two factories in Somerset, England. In 2018, Johnny Coca, born in Seville, Spain, studied architecture and design as Mulberry creative director,Mulberry Luggage responsible for the design of ready-to-wear collections, leather goods and accessories,Black Mulberry Purse and responsible for the Mulberry brand image and development. Johnny interprets the British style and British culture from an international perspective. Based in London,Bue Mulberry Bag we continue to learn from the city's multiculturalism, history,Cheap Mulberry Bags creativity and the people living in the city, while also striving to present Mulberry's popular iconic tradition and Somerset complex. It is worth noting that when the Mulberry brand entered the temple library,Mulberry Handbags Uk it also brought unexpected surprises to Chinese consumers. In order to welcome Chinese traditional festival Tanabata Valentine's Day, the Mulberry brand deliberately created the Tanabata limited edition 2018 latest Amberley series handbags, which is the first time for the Mulberry brand to create exclusive products for Chinese Valentine's Day. The limited edition Amberley series will be launched on August 3. Temple Library is its exclusive online sales platform. The handbag is based on the brand's best-selling Amberley Small Academy bag. It has a jewel-red appearance and heart-shaped quilting, which is more in line with the temperament of the oriental women. It is elegant in naughty and cute in the intellectual. The small and cute shape of the handbag is perfectly integrated with the romantic holiday atmosphere. Because the handbag is specially designed for the Chinese traditional festival Tanabata Valentine's Day,Mulberry Clutch this product is only available in China. Mulberry has always focused on the inheritance of quality and craftsmanship. The company culture advocates the spirit of craftsmanship,Mulberry Clutch Bag Sale strictly implements the apprenticeship project, and carefully cultivates the next generation of craftsmen with the quality of excellence. As the largest boutique lifestyle platform in Asia, the Temple Library has been adhering to the corporate culture of “Positive, Authentic,Mulberry Clutch Bag and Thoughtful” since its inception, and has been committed to providing users with the mission of “giving you the best in the world”. The most trusted global service,Dried Mulberries the cooperation between the two,Mulberry Bags Outlet in addition to the concept of coincidence, as well as the temple library in the luxury brand tonality,Mulberry Wallet personalized scene shopping experience and global fashion sense,Mulberry Sale 2018 Uk can accurately capture and Meet the recognition of more users' shopping needs. According to data from internationally renowned research firm Frost & Sullivan, Temple Library currently has the largest market share in the high-end online market in China and Asia. In terms of brand cooperation, we have cooperated with more than 3,000 high-end brands to bring together more than 300,000 items from around the world, including Versace, Ferragamo, Tod's, Lanvin, Roger Vivier, Armani and other top 100 international luxury brands. Sign the online sales service platform with the most luxury brands.

Ray-Ban, the global eyewear brand,Ray Ban Sunglasses Outlet Uk announced that its classic Ray-Ban Wings has returned strongly. Ray-Ban Golden Wings' Ray-Ban gold-plated limited edition is shocking this summer with its ostentatious attitude and style. #RUN FOR WINGS Gives you no fear at every moment of the millennium. Ray-Ban, the global eyewear brand,Ray Ban Sunglasses UK Online announced that its classic Ray-Ban Wings has returned strongly. Ray-Ban Golden Wings' Ray-Ban gold-plated limited edition is shocking this summer with its ostentatious attitude and style. #RUN FOR WINGS Give you the courage to be fearless at every moment of the millennium. Since its inception, Ray-Ban has never stopped innovating. The new series has always maintained its unique style. Ray-Ban Golden Wings shines like a golden wing with exclusive 24K gold-plated lenses. Covered with an original engraving logo,Ray Ban Glasses Frames the unique Seiko design lights up the midsummer of young people. The frame design demonstrates the fearless spirit of fashionistas. The upper edge of the bridge and the temples are made of slim metal. The ultra-light single nose pad is cleverly uplifted to support the gold-plated lens, creating a light and energetic free style that makes this summer unrestrained. From June 26th,Ray Ban Deals Uk the Ray-Ban Golden Wings gold-plated limited edition will be officially launched at the Tmall Ray-Ban flagship store. The limited edition is equipped with exclusive glasses case and authentic identification card, which is extraordinary. In this year's Vipshop's 616-year grand celebration,Ray Ban Official Site Uk the major tide cards helped the carnival shopping festival, and the Vipshop, which is known as "global selection, authentic sale",Ray Ban Sale Uk is even more "big-bang". Although the main event time of the middle of the year has ended, but for many users who have not had time to purchase during the event, the surprise continues. For example, Vipshop’s 12-phase interest-free activities, including digital, home appliances, boutiques, and luxury brands,Ray Ban Sunglasses Outlet Uk are only available in more than 300 major brands, as long as they are available before 10:00 on June 23rd. 12-phase installment free of charge. This includes Ray-Ban RayBan glasses. It is no exaggeration to define Ray-Ban as a classic street fashion. Ray-Ban was originally a pilot-specific eyeglass created by Bausch & Lomb in 1937 for the US Army Air Corps. In the first half of the 20th century, wearing a pair of Ray-Ban mirrors was the masterpiece of the performing arts, and Gary Grant and Audrey Hepburn were all loyal fans. In the mid-1980s, Tom Cruise's style of wearing classic Ray-Ban aviator sunglasses in "Top Gun" was popular around the world, and it set off another Ray-Ban sunglasses. Today,Ray Ban Sunglasses both big-name stars and ordinary fashion men and women love the classic and fashionable feeling that Ray-Ban brings. In the 6.16 years of Vipshop's large-scale financial market, the Ray-Ban RayBan glasses slogan tribute to the 80s,Ray Ban Spectacles pay tribute to classics, pursue fashion, care for baby's eyesight, etc. In this Thanksgiving season, use classic and fashion benefits. Vipshop users. ???????Classic and stylish shapes, high-quality eyeglasses,Ray Ban Wayfarer and excellent design and manufacture are all important reasons why Ray-Ban glasses can be popular in different countries and countries. It is reported that Ray-Ban glasses,Cheap Ray Bans which are usually very popular at the time, will be opened at the VIP Financial Club in the middle of the year, giving a discount of 5.5 fold for the audience. . Since the Vipshop will start in 6.16, Ray-Ban RayBan glasses have been in a hot snap. ???????Paying tribute to the classics and paying tribute to fashion, Vipshop Financial takes the lead with practical actions. During the mid-year promotion period, Vipshop will enter the Vipshop Financial Sub-committee,Ray Ban Wayfarer Glasses open and use Vipshop to purchase Ray-Ban RayBan glasses for 12-phase installment,Ray Ban Pilot Uk and use Vipshop staging on the basis of a discount of 5.5 fold. Instalments that are as low as $100 a month can easily buy your own classics that belong to you.

ray ban outlet Ray Ban Outlet wholesale nike shoes china Cheap Nike NFL Jerseys Cheap Authentic Jerseys China nike nfl jerseys from china nike nfl jerseys china Cheap NFL Jerseys outlet Cheap NFL Jerseys Free Shipping cheap wholesale nike shoes Cheap Nike Air Max 2013 Golden Goose Outlet Golden Goose Outlet Italia Mulberry Clutch Sale Mulberry Online Mulberry Brown Bag Mulberry Fruit Tree Cheap Mulberry Bags Mulberry Luggage Black Mulberry Purse Bue Mulberry Bag Mulberry Handbags Uk Mulberry Clutch Mulberry Clutch Bag Sale Dried Mulberries Mulberry Sale 2018 Uk Mulberry Clutch Bag Mulberry Bags Outlet Mulberry Wallet Cheap Mulberry Tote Mulberry Lily Sale Uk Mulberry Wallet Sale Mulberry Alexa Bag Uk Cheap Mulberry Handbags Ray Ban Sunglasses Outlet Uk Ray Ban Sunglasses UK Online Ray Ban Sunglasses Outlet Uk Ray Ban Wayfarer Ray Ban Sunglasses Ray Ban Spectacles Cheap Ray Bans Ray Ban Pilot Uk Ray Ban Wayfarer Glasses Ray Ban Official Site Uk Ray Ban Deals Uk Ray Ban Sale Uk Ray Ban Glasses Frames Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban Aviator Black Ray Ban Shades Ray Ban Sunglasses Sale Uk Ray Ban Shop Ray Ban Eyewear Uk Ray Ban Store Uk Ray Ban Discount Ray Ban Lenses Uk Ray Ban Sunglasses Online